Author - HP Okná

Inoutic Elegant – Novinka medzi plastovými oknami

Vývoj

Po dlhoročnom vývoji prichádza konečne aj v rodine plastových okien úplná novinka v podobe profilov Elegant od výrobcu Deceuninck-Inoutic. Plastové okná vynikajú najmä svojou pevnosťou a tepelno-izolačnými vlastnosťami. Dizajnovo príťažlivejšie okná však boli v dnešnej modernej dobe najmä hliníkové okná a dvere. A práve v tejto oblasti prichádza prevrat v plastových oknách. Plastové okná neboli nikdy tak štíhle a moderné ako pri profile Elegant. Po dlhoročnom skúmaní požiadaviek architektov a klientov na zmenu vzhľadu plastových okien sa konečne podarilo vo vývoji firmy Inoutic prísť s produktom, ktorý bude nenáročný na výrobu ale práve v oblasti funkčnosti a vzhľadu bude neprekonateľný.

Variabilita

Variabilita technických parametrov profilu umožňujú zasklenie až do hrúbky 48mm. To umožňuje stále väčšie a väčšie rozmery okien pre moderné, presklenné obydlia v dnešnej dobe.

Ekologické riešenie a udržateľnosť

Výrobca profilov taktiež myslí na budúcnosť našej planéty, a tak aj v sfére plastových okien prichádza prevrat v podobe spracovania recyklátov. Firma Deceuninck je popredným spracovateľom recyklovaného tvrdeného PVC v Beneluxe, ktorý je zase použitý v extrúzií profilov pre nové okná.

Technológia

Profil Elegant prichádza taktiež s novinkami v oblasti technológií použitých materiálov. Použitie sklenných vlákien Thermofibra® pri extrúzií profilov prináša zvýšenú nosnosť profilu, vďaka čomu mohli profil zoštíhliť a vytvoriť tak minimalistický dizajn.

Cena okien

Nie príliš radi hovoríme hneď v úvodoch o cene pretože sme zástancom myšlienky, že ak má byť niečo kvalitné, nemôže to byť najlacnejšie. Avšak v prípade okien Elegant je práve pomer ceny voči benefitom ktoré získate, absolútne neprekonateľný. Cenová relácia okien Elegant je rovnaká, ako pre prípad Inoutic Prestige s minimálnym príplatkom. Parametrovo sa však Elegant vyrovnáva profilom z rady Evolution Pasiv. Tento fakt teda predurčuje profilom Elegant veľmi vďačnú budúcnosť v objemoch predaja najmä pre novostavby, nakoľko bez akýchkoľvek obáv s ním získate energetický certifikát triedy A+.   Okno Elegant    Deceuninck   

Výmena izolačného skla – fasádny systém, drevo-hliníkové okno

V tomto blogu si priblížime výmenu skla vo fasádnych systémoch a drevo-hliníkových oknách. V prvom rade treba pripomenúť že ide väčšinou o fyzicky náročnú výmenu, nakoľko väčšina zasklení fasádnych systémov sú rozmerovo veľmi veľké tabule izolačných skiel. S veľkosťou prichádza aj rôzne zloženie skla a najmä kvôli pevnosti sa používajú sklá vyšších hrúbok ako pri bežných sklách - 4mm. Hrúbka skla sa stupňuje úmerne s plochou skla - nad 2m2 je hrúbka 6mm, nad 3m2 je hrúbka skla 8mm atď. Každý milimeter hrúbky skla na meter štvorcový váži 2.5kg, to znamená že tabuľa ktorá má rozmer 140x220cm má plochu 3,08m2. Zloženie troj-skla môže byť nasledovné 8-12-8-12-8. Spolu majú tabule skla hrúbku 24mm (3x8mm), ak túto hodnotu vynásobíme váhou 2.5kg dostaneme sa na číslo 60kg/m2. Pri ploche 3,08m2 má sklo váhu 184,80 kilogramu čo už začína byť problém aj pre 4 zdatných ľudí nakoľko manévrovateľnosť s plochou nad 3m2 je veľmi obtiažna. Preto tieto výmeny naceňujeme individuálne, kvôli počtu potrebných ľudí ale aj kvôli použitiu napríklad hydraulickej ruky. Samotná výmena prebieha vždy z exteriérovej strany zasklenia. Pod hliníkovými, krycími lištami ktoré sú naklapnuté na hliníkových profiloch sa nachádzajú zasklievacie lišty. Avšak na rozdiel od všetkých ostatných okien sú tieto lišty šróbované priamo do hliníkového tela fasádneho systému. Majú gumenné tesnenie ktoré je také isté ako tesnenia použité pri plastových alebo hliníkových oknách. Po demontáži týchto líšt sa dostávame priamo ku sklu. Sklo je taktiež vystredené na zasklievacích podložkách a princíp osadenia skla je taký istý ako pri iných oknách. Nové sklo sa taktiež osadí na svoje miesto, vypodložkuje sa a zalištuje sa. Odobratá kapotáž sa znovu naklapne na svoje miesto. Výmenu skla pri fasádnych systémoch môžu skomplikovať najmä atribúty ako sú napríklad zlý prístup, ťažká dostupnosť miesta pre žeriav, aplikované vonkajšie žalúzie alebo rolety, nedostatok miesta pre sklo (obstavanosť priestoru).

Výmena izolačného skla – drevené euro okno

V dnešnom blogu si priblížime najzdĺhavejšiu výmenu izolačného skla na drevenom eurookne. Prečo najzdĺhavejšiu? Pretože je to najviac komplikovaný proces výmeny skla pri oknách a dverách, nakoľko obsahuje omnoho viac krokov ako pri plastovom či hliníkovom okne. Začnime teda poporiadku a pozrime sa na drevené okno z blízka. Na prvý pohľad vidíme ako aj pri plastovom či hliníkovom okne zasklievacie lišty. Na drevenom okne sú pochopiteľne drevené a preto je nesmierne dôležité dbať na maximálne jemné zaobchádzanie s týmito lištami. Drevo používané pri výrobe euro okien je mäkkého typu aby bola dosiahnutá ako taká flexibilita materiálu pri manipulácií s oknom, či už kvôli kovaniu okna alebo práci materiálu počas zmeny teplôt medzi interiérom a exteriérom. Tak isto sú z tohto materiálu vyrobené aj zasklievacie lišty čo znamená, že pod istým tlakom sú do určitej miery ohybné, avšak hranica medzi flexibilitou a prasknutím je veľmi tenká.  Preto treba dávať veľký pozor pri demontáži zasklievacích líšt. Lišty držia v drevenom ráme pomocou dvoch aspektov : 1. stolárske klinčeky bez hlavičky, 2. silikón z vnútornej strany. Prvý krok je prerezať silikón v medzere medzi sklom a zasklievacou lištou, tým pádom sa nám z časti uvoľnia lišty. Druhý krok je jemne podpáčiť lišty pomocou sklenárskej lopatky a opatrne vytiahnuť lišty aj s klinčekmi von. V prvom rade vyberáme najdlhšie lišty, je to kvôli lepšej manipulácií a flexibilite dlhých líšt. Po vybratí líšt sa z drážky určenej na nanášanie silikónu očistí pomocou orezávatka starý silikón aby bola drážka čistá a pripravená na nový silikón. Dostávame sa k sklu. Sklo je tak ako aj pri iných typoch okien osadené a vycentrované pomocou zasklievacích podložiek. Je však ešte prilepené silikónom z vonkajšej strany. Túto vrstvu treba taktiež prerezať a uvoľniť sklo od krídla okna. Vonkajšia strana krídla sa od starého silikónu musí taktiež očistiť aby všetky stičné plochy s novým sklom boli čisté a pripravené na nanášanie novej vrstvy silikónu. Pri osádzaní nového skla aplikujeme na hrany skla samolepiace obojstranné pásky na podlepenie skla. Je to kvôli lepšej izolácií a prilnavosti skla v ráme. Po osadení skla a jeho vycentrovaní osádzame zasklievacie lišty na pôvodné miesto. Najprv ich prichytíme pomocou nových klinčekov. Teraz nám sklo už nevypadne!. Po lištách začíname nanášať silikón po celom obvode vnútornej aj vonkajšej drážky pri skle. Silikón zahladzujeme pomocou stierky na silikón aby konečný výsledok bol rovnaký ako keď okno vyjde z automatizovanej linky a teda vrstva silikónu je rovnomerne nanesená a uhladená. Po aplikácií silikónu je najdôležitejšie nechať okno odpočívať aspoň 24 hodín. Je to kvôli vyzretiu vrstvy silikónu nakoľko počas tejto doby je možné silikónovú vrstvu narušiť. Neodporúčame preto okno prvý deň ani umývať ani ho otvárať.

Výmena izolačného skla – hliníkové okno

V dnešnom blogu si priblížime samotnú výmenu skla pri hliníkovom okne. V princípe sa od plastového okna neodlišuje, taktiež výmena prebieha zo strany interiéru, avšak typ zasklievania pri hliníkovom okne je odlišný ako pri plastovom. Odpočet šírky či výšky, poprípade hrúbky skla, má rovnaký postup ako pri plastovom okne. Sklo v hliníkovom okne je rovnako rozmerovo zapustené ako pri plastovom či drevenom okne. Dôležité je aby distančný rámček bol na alebo pod úrovňou zasklievacej lišty. Lišty v prípade hliníkového okna nie sú rezané pod 45° uhlom v rožnom spojení. Je to kvôli neforemnosti hliníka ako kovu, nakoľko by nikdy nevznikol pekný rohový spoj líšt, preto sú lišty pri hliníkovom okne rezané tzv. ,,na tupo,,. V praxi to znamená, že lišty sú v rohu spojené kolmo na seba, preto pri vysklievaní okna treba najprv dávať bočné výškové lišty, a až následne je možné odobrať šírkové lišty čiže vrchnú a spodnú. Nakoľko flexibilnosť kovu ako hliníka nieje na takej istej úrovni ako pri mäkšom plaste, je potrebné po umiestnení lišty do zasklievacej drážky, lištu nejakým spôsobom vzpriečiť voči sklu. Tu vstupujú do hry zasklievacie gumičky, ktoré na rozdiel od plastového okna kde sú súčasťou zasklievacej lišty a sú s ňou pevne zlisované, sú pri hliníkovom okne voľne vtláčané do škáry medzi lištou a sklom. Gumičky majú rôzne hrúbky, čím vzniká rozličná škála hrúbky zasklenia pri hliníkovom okne. Po výmene skla a aplikovaní zasklievacích líšt je nutné tieto gumičky znovu vtlačiť na svoje miesto. Je to preto zdĺhavejší proces výmeny skla ako pri plastovom okne, preto samotná výmena trvá zhruba 20-30 minút. Gumičky vtláčame postupne jednu po druhej pomocou špeciálneho nástroja podobnému kolečkovému vykrajovaču na pizzu. Je to v princípe jednoduchý proces kedy opakovaným ,,jazdením,, s kolečkom po zasklievacej gumičke vtláčame gumičku medzi sklo a lištu. V niektorých prípadoch kedy už prirodzená mastnosť gumičiek vyprchala, najmä časom, aplikujeme klasickú ,,jarovú,, vodu pomocou rozprašovača na miesto kde potrebujeme gumičku dostať. Je to najjednoduchšia metóda a voda po vyschnutí nezanechá žiadne čmuhy ktoré by mohli byť po aplikácií vidieť z vonkajšej strany. Naštelovanie okna pomocou zasklievacích podložiek je samozrejmosť, nakoľko aj pri hliníkovom okne platí, že sa touto metódou dá zaprieť krídlo okna o samotné sklo a tým pádom vycentrovať okno aby bolo funkčné a tesnilo.

Výmena izolačného skla – plastové okno

Po dodaní skla nasleduje samotná výmena. Termín si vždy so zákazníkom určujeme individuálne po telefonickom dohovore. Dodací termín na samotné sklo je z pravidla dva týždne. Pri obyčajných sklách to býva obvykle aj skôr, avšak z technického hľadiska je naša dodacia lehota dva týždne. Je to najmä preto, lebo niekedy môže vo výrobe skla prísť k nepredvídateľným prestojom, ktoré následne ovplyvňujú dodacie lehoty. Späť k výmene. Prvý krok je príprava samotného krídla k výmene, tzn. odstrojíme krídlo od žalúzií, roletiek a iného tienenia. Všetko prebieha z interiérovej strany, vonkajšie sieťky ani žalúzie nieje potrebné demontovať. Pri samotnej výmene nevzniká žiaden odpad ako pri výmene okien, nič navyše nedemontujeme ani nebúrame. Ako teda sklo vyberieme? Každé plastové okno má svoje zasklievacie lišty. Tieto lišty sa natĺkajú do zasklievacích drážok ktoré osádzajú lištu na správne miesto. Vyberáme ich opatrným vybratím pomocou stolárskeho dláta. Dláto musí byť ostré, aby nedošlo k poškodeniu krídla alebo lišty nepresným priložením dláta do priestoru medzi vyberateľnou lištou a krídlom okna. Po ,,načatí,, lišty používame už iba špeciálny kľúč na vyberanie líšt. Celý proces vyberania líšt zaberie zhruba 3 minúty. Po ,,odlištovaní,, skla sa dostávame priamo k samotnému sklu. Sklo je dilatované od krídla okna pomocou zasklievacích podložiek. Sú to plastové vymedzovacie podložky rôznych hrúbok odlíšených farbami. Podložky neslúžia iba na dilatovanie medzeri medzi sklom a krídlom okna, ale aj na vzpriečenie krídla voči sklu. Čo to znamená? Správnym vzpriečením krídla o sklo dochádza k správnemu nastaveniu okna (okno sa nenastavuje iba na pántoch!). Okno je po tomto doladení v 100% funkčnom stave, nikde nedrhne, ovláda sa ľahko a hlavne tesní! Po výmene skla samozrejme vždy tento proces aplikujeme na nové sklo aby bolo okno plne funkčné a mnohokrát v lepšom stave ako pôvodne ! Nové sklo naspäť zalištujeme a odchádzame so starým sklom. Pri ľahkých výmenách štandardných okien je práca hotová do 20-30 minút. Krídlo okna nikam neberieme, pracujeme priamo na mieste výmeny. Stačí nám kúsok miesta a chuť do práce :-)

Výmena izolačného skla – ZAMERANIE SKLA

Každá výmena izolačného skla začína tým najpodstatnejším - zameraním samotného skla !
Na zameranie skla používame najčastejšie klasický meter. Na hrúbku skla používame posuvné meradlo tzv. ,,šubléru,, , poprípade odčítavame hrúbku profilu od samotného skla. Pri zameraní skla je potrebné dbať na rôzne vlastnosti plastových alebo hliníkových profilov, ako je napríklad ich štruktúra v reze profilu alebo typ a výška zasklievacej lišty. Mnohokrát sme sa popálili práve na parametri zasklievacej lišty okna alebo dverí, avšak po mnohých skúsenostiach sme tento jav eliminovali typovým meraním profilov. Hrúbka skla je parameter ktorý sa odvíja od zloženia skla. Izolačné sklá bývajú zložené z dvoch až troch samostatných tabuľových skiel. Sklá sú oddelené tzv. medzisklenným rámčekom, ktorý môže byť hliníkový alebo plastový (rôznych technológií). Taktiež ako samostatné sklo, tak aj rámček, môže mať odlišnú hrúbku. Túto hrúbku vieme odlíšiť opticky, nakoľko sa stupňuje každé dva milimetre (10,12,14,atď). Sklá sa stupňujú taktiež najčastejšie po dvoch milimetroch, avšak môžu nastať prípady, kedy sú sklá lepené / bezpečnostné a do aspektu hrúbky skla vstupuje hrúbka bezpečnostnej fólie. Pri týchto prípadoch môže mať samostatné sklo zloženie 3mm+1mm folia+3mm, tzn. že samotná jedna tabuľa skla má 7mm. Skutočnosť že ide o bezpečnostné sklo vieme zistiť buď informáciou od zákazníka, alebo fyzickým vysklením zasklievacej lišty a odtiahnutím skla z krídla okna. To isté platí aj presklá vo výkladoch alebo pre sklá vo fasádach. Je ešte mnoho vecí ktoré sa dajú pri sklách merať, no s nami máte istotu že Vám prinesieme to správne. A keď nie, je to na naše ,,triko,, :-)!

Výmena izolačného skla – začíname !

Po dlhoročných skúsenostiach, množstve výmien skiel a množstve stretnutí so zákazníkmi Vám v tomto blogu chceme trochu priblížiť výmenu skla krok po kroku. Rozhodli sme sa tak na základe komunikácie so zákazníkmi, či už potencionálnymi alebo reálnymi, ktorí sa rozhodli práve pre nás. Mnoho ľudí sa informuje ako výmena prebieha, koľko trvá, poprípade či treba odobrať krídlo z rámu, aby sa sklo mohlo demontovať. Na všetky tieto bežné veci odpovieme v pravidelných príspevkoch nášho blogu. Izolačné sklá nie sú žiadna veda, je to len kus technológie používanej v dobe ekologických a ekonomických riešení aj pri výrobe izolačného skla.