Výmena izolačného skla – fasádny systém, drevo-hliníkové okno

Výmena izolačného skla – fasádny systém, drevo-hliníkové okno

V tomto blogu si priblížime výmenu skla vo fasádnych systémoch a drevo-hliníkových oknách. V prvom rade treba pripomenúť že ide väčšinou o fyzicky náročnú výmenu, nakoľko väčšina zasklení fasádnych systémov sú rozmerovo veľmi veľké tabule izolačných skiel. S veľkosťou prichádza aj rôzne zloženie skla a najmä kvôli pevnosti sa používajú sklá vyšších hrúbok ako pri bežných sklách – 4mm. Hrúbka skla sa stupňuje úmerne s plochou skla – nad 2m2 je hrúbka 6mm, nad 3m2 je hrúbka skla 8mm atď. Každý milimeter hrúbky skla na meter štvorcový váži 2.5kg, to znamená že tabuľa ktorá má rozmer 140x220cm má plochu 3,08m2. Zloženie troj-skla môže byť nasledovné 8-12-8-12-8. Spolu majú tabule skla hrúbku 24mm (3x8mm), ak túto hodnotu vynásobíme váhou 2.5kg dostaneme sa na číslo 60kg/m2. Pri ploche 3,08m2 má sklo váhu 184,80 kilogramu čo už začína byť problém aj pre 4 zdatných ľudí nakoľko manévrovateľnosť s plochou nad 3m2 je veľmi obtiažna. Preto tieto výmeny naceňujeme individuálne, kvôli počtu potrebných ľudí ale aj kvôli použitiu napríklad hydraulickej ruky. Samotná výmena prebieha vždy z exteriérovej strany zasklenia. Pod hliníkovými, krycími lištami ktoré sú naklapnuté na hliníkových profiloch sa nachádzajú zasklievacie lišty. Avšak na rozdiel od všetkých ostatných okien sú tieto lišty šróbované priamo do hliníkového tela fasádneho systému. Majú gumenné tesnenie ktoré je také isté ako tesnenia použité pri plastových alebo hliníkových oknách. Po demontáži týchto líšt sa dostávame priamo ku sklu. Sklo je taktiež vystredené na zasklievacích podložkách a princíp osadenia skla je taký istý ako pri iných oknách. Nové sklo sa taktiež osadí na svoje miesto, vypodložkuje sa a zalištuje sa. Odobratá kapotáž sa znovu naklapne na svoje miesto. Výmenu skla pri fasádnych systémoch môžu skomplikovať najmä atribúty ako sú napríklad zlý prístup, ťažká dostupnosť miesta pre žeriav, aplikované vonkajšie žalúzie alebo rolety, nedostatok miesta pre sklo (obstavanosť priestoru).