Výmena izolačného skla – drevené euro okno

Výmena izolačného skla – drevené euro okno

V dnešnom blogu si priblížime najzdĺhavejšiu výmenu izolačného skla na drevenom eurookne. Prečo najzdĺhavejšiu? Pretože je to najviac komplikovaný proces výmeny skla pri oknách a dverách, nakoľko obsahuje omnoho viac krokov ako pri plastovom či hliníkovom okne. Začnime teda poporiadku a pozrime sa na drevené okno z blízka. Na prvý pohľad vidíme ako aj pri plastovom či hliníkovom okne zasklievacie lišty. Na drevenom okne sú pochopiteľne drevené a preto je nesmierne dôležité dbať na maximálne jemné zaobchádzanie s týmito lištami. Drevo používané pri výrobe euro okien je mäkkého typu aby bola dosiahnutá ako taká flexibilita materiálu pri manipulácií s oknom, či už kvôli kovaniu okna alebo práci materiálu počas zmeny teplôt medzi interiérom a exteriérom. Tak isto sú z tohto materiálu vyrobené aj zasklievacie lišty čo znamená, že pod istým tlakom sú do určitej miery ohybné, avšak hranica medzi flexibilitou a prasknutím je veľmi tenká.  Preto treba dávať veľký pozor pri demontáži zasklievacích líšt. Lišty držia v drevenom ráme pomocou dvoch aspektov : 1. stolárske klinčeky bez hlavičky, 2. silikón z vnútornej strany. Prvý krok je prerezať silikón v medzere medzi sklom a zasklievacou lištou, tým pádom sa nám z časti uvoľnia lišty. Druhý krok je jemne podpáčiť lišty pomocou sklenárskej lopatky a opatrne vytiahnuť lišty aj s klinčekmi von. V prvom rade vyberáme najdlhšie lišty, je to kvôli lepšej manipulácií a flexibilite dlhých líšt. Po vybratí líšt sa z drážky určenej na nanášanie silikónu očistí pomocou orezávatka starý silikón aby bola drážka čistá a pripravená na nový silikón. Dostávame sa k sklu. Sklo je tak ako aj pri iných typoch okien osadené a vycentrované pomocou zasklievacích podložiek. Je však ešte prilepené silikónom z vonkajšej strany. Túto vrstvu treba taktiež prerezať a uvoľniť sklo od krídla okna. Vonkajšia strana krídla sa od starého silikónu musí taktiež očistiť aby všetky stičné plochy s novým sklom boli čisté a pripravené na nanášanie novej vrstvy silikónu. Pri osádzaní nového skla aplikujeme na hrany skla samolepiace obojstranné pásky na podlepenie skla. Je to kvôli lepšej izolácií a prilnavosti skla v ráme. Po osadení skla a jeho vycentrovaní osádzame zasklievacie lišty na pôvodné miesto. Najprv ich prichytíme pomocou nových klinčekov. Teraz nám sklo už nevypadne!. Po lištách začíname nanášať silikón po celom obvode vnútornej aj vonkajšej drážky pri skle. Silikón zahladzujeme pomocou stierky na silikón aby konečný výsledok bol rovnaký ako keď okno vyjde z automatizovanej linky a teda vrstva silikónu je rovnomerne nanesená a uhladená. Po aplikácií silikónu je najdôležitejšie nechať okno odpočívať aspoň 24 hodín. Je to kvôli vyzretiu vrstvy silikónu nakoľko počas tejto doby je možné silikónovú vrstvu narušiť. Neodporúčame preto okno prvý deň ani umývať ani ho otvárať.

Share this post