Výmena izolačného skla – hliníkové okno

Výmena izolačného skla – hliníkové okno

V dnešnom blogu si priblížime samotnú výmenu skla pri hliníkovom okne. V princípe sa od plastového okna neodlišuje, taktiež výmena prebieha zo strany interiéru, avšak typ zasklievania pri hliníkovom okne je odlišný ako pri plastovom. Odpočet šírky či výšky, poprípade hrúbky skla, má rovnaký postup ako pri plastovom okne. Sklo v hliníkovom okne je rovnako rozmerovo zapustené ako pri plastovom či drevenom okne. Dôležité je aby distančný rámček bol na alebo pod úrovňou zasklievacej lišty. Lišty v prípade hliníkového okna nie sú rezané pod 45° uhlom v rožnom spojení. Je to kvôli neforemnosti hliníka ako kovu, nakoľko by nikdy nevznikol pekný rohový spoj líšt, preto sú lišty pri hliníkovom okne rezané tzv. ,,na tupo,,. V praxi to znamená, že lišty sú v rohu spojené kolmo na seba, preto pri vysklievaní okna treba najprv dávať bočné výškové lišty, a až následne je možné odobrať šírkové lišty čiže vrchnú a spodnú. Nakoľko flexibilnosť kovu ako hliníka nieje na takej istej úrovni ako pri mäkšom plaste, je potrebné po umiestnení lišty do zasklievacej drážky, lištu nejakým spôsobom vzpriečiť voči sklu. Tu vstupujú do hry zasklievacie gumičky, ktoré na rozdiel od plastového okna kde sú súčasťou zasklievacej lišty a sú s ňou pevne zlisované, sú pri hliníkovom okne voľne vtláčané do škáry medzi lištou a sklom. Gumičky majú rôzne hrúbky, čím vzniká rozličná škála hrúbky zasklenia pri hliníkovom okne. Po výmene skla a aplikovaní zasklievacích líšt je nutné tieto gumičky znovu vtlačiť na svoje miesto. Je to preto zdĺhavejší proces výmeny skla ako pri plastovom okne, preto samotná výmena trvá zhruba 20-30 minút. Gumičky vtláčame postupne jednu po druhej pomocou špeciálneho nástroja podobnému kolečkovému vykrajovaču na pizzu. Je to v princípe jednoduchý proces kedy opakovaným ,,jazdením,, s kolečkom po zasklievacej gumičke vtláčame gumičku medzi sklo a lištu. V niektorých prípadoch kedy už prirodzená mastnosť gumičiek vyprchala, najmä časom, aplikujeme klasickú ,,jarovú,, vodu pomocou rozprašovača na miesto kde potrebujeme gumičku dostať. Je to najjednoduchšia metóda a voda po vyschnutí nezanechá žiadne čmuhy ktoré by mohli byť po aplikácií vidieť z vonkajšej strany. Naštelovanie okna pomocou zasklievacích podložiek je samozrejmosť, nakoľko aj pri hliníkovom okne platí, že sa touto metódou dá zaprieť krídlo okna o samotné sklo a tým pádom vycentrovať okno aby bolo funkčné a tesnilo.

Share this post