Výmena izolačného skla – ZAMERANIE SKLA

Výmena izolačného skla – ZAMERANIE SKLA

Každá výmena izolačného skla začína tým najpodstatnejším – zameraním samotného skla !
Na zameranie skla používame najčastejšie klasický meter. Na hrúbku skla používame posuvné meradlo tzv. ,,šubléru,, , poprípade odčítavame hrúbku profilu od samotného skla. Pri zameraní skla je potrebné dbať na rôzne vlastnosti plastových alebo hliníkových profilov, ako je napríklad ich štruktúra v reze profilu alebo typ a výška zasklievacej lišty. Mnohokrát sme sa popálili práve na parametri zasklievacej lišty okna alebo dverí, avšak po mnohých skúsenostiach sme tento jav eliminovali typovým meraním profilov. Hrúbka skla je parameter ktorý sa odvíja od zloženia skla. Izolačné sklá bývajú zložené z dvoch až troch samostatných tabuľových skiel. Sklá sú oddelené tzv. medzisklenným rámčekom, ktorý môže byť hliníkový alebo plastový (rôznych technológií). Taktiež ako samostatné sklo, tak aj rámček, môže mať odlišnú hrúbku. Túto hrúbku vieme odlíšiť opticky, nakoľko sa stupňuje každé dva milimetre (10,12,14,atď). Sklá sa stupňujú taktiež najčastejšie po dvoch milimetroch, avšak môžu nastať prípady, kedy sú sklá lepené / bezpečnostné a do aspektu hrúbky skla vstupuje hrúbka bezpečnostnej fólie. Pri týchto prípadoch môže mať samostatné sklo zloženie 3mm+1mm folia+3mm, tzn. že samotná jedna tabuľa skla má 7mm. Skutočnosť že ide o bezpečnostné sklo vieme zistiť buď informáciou od zákazníka, alebo fyzickým vysklením zasklievacej lišty a odtiahnutím skla z krídla okna. To isté platí aj presklá vo výkladoch alebo pre sklá vo fasádach. Je ešte mnoho vecí ktoré sa dajú pri sklách merať, no s nami máte istotu že Vám prinesieme to správne. A keď nie, je to na naše ,,triko,, :-)!

Share this post